Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001: 2015

συστημα διαχειρισης της ποιοτητας iso 9001:2015 Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας συνιστούν ένα σύγχρονο εργαλείο για διοίκηση της ποιότητας. Το […]

sustimata-diaxeirisis-tis-poiotitas-iso-90001-2008.jpg

συστημα διαχειρισης της ποιοτητας iso 9001:2015

Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας συνιστούν ένα σύγχρονο εργαλείο για διοίκηση της ποιότητας. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι προϋποθέτουν δέσμευση της επιχείρησης επί προκαθορισμένων προδιαγραφών. Η ποιότητα αξιολογείται από τον βαθμό επίτευξης τριών βασικών επιδιώξεων:

  1. Την ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη και την διατήρηση της ποιοτικής στάθμης, έτσι ώστε να ικανοποιούνται συνεχώς οι απαιτήσεις του (έλεγχος ποιότητας-σταθερή ποιότητα).
  2. Την επίτευξη κλίματος εμπιστοσύνης του πελάτη ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται συνεχώς.
  3. Την επίτευξη κλίματος εμπιστοσύνης της Διοίκησης της επιχείρησης ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται συνεχώς.

Οι επιδιώξεις αυτές αποσκοπούν στην διατήρηση της ποιοτικής στάθμης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κατάλληλο για κάθε επιχείρηση Σύστημα Ποιότητας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται ΕΔΩ.

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual