Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντομο Ιστορικο Η εταιρεία μας KRITON Consultants Ltd ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την παροχή υψηλών προδιαγραφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε […]

about.jpg

Συντομο Ιστορικο

Η εταιρεία μας KRITON Consultants Ltd ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την παροχή υψηλών προδιαγραφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Μπορείτε να δείτε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται ΕΔΩ

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κύριος Ανδρέας Λοϊζίδης σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στην συνέχεια έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε θέματα ανάπτυξης χώρου. Επίσης έχει πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών. Έχει πολύχρονη εργασιακή πείρα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, παρέχοντας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001, στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, στο Σύστημα για την Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία ISO 45001, στο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22001, στο Σύστημα για την Ασφάλεια Πληροφοριών ISO 27001,  στο Σύστημα. Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301, στο Σύστημα. Διαχείρισης των Αρχείων  ISO 30301 κ.λ.π. Έχει φέρει σε πέρας με επιτυχία πολλές Τεχνοοικονομικές μελέτες και έχει εντάξει αρκετές επιχειρήσεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Του παραχωρήθηκε έγκριση από τον Αρχιεπιθεωρητή του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και προσφοράς των υπηρεσιών αυτών σε εργοδότες ή αυτοεργοδοτούμενα άτομα (ΕΞΥΠΠ). Είναι καθηγητής στα ΜΙΕΕΚ. Είναι πιστοποιημένος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σαν Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ). Έχει πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στις επιχειρήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν την Οργάνωση και Ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας της εταιρείας μέχρι σήμερα καθιερώθηκε σαν μία από της σημαντικότερες εταιρείες παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Η εταιρεία διεκπεραιώνει τις εργασίες της με μια ομάδα συνεργατών με υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και με τη συνεργασία δικτύου εξειδικευμένων εταιρειών του εσωτερικού και του εξωτερικού. Μπορεί να εκπονήσει μελέτες και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρείας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την παροχή υψηλών προδιαγραφών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών η εταιρεία βασίζεται:

 • Στο υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας ανθρώπινο δυναμικό της
 • Στις εξειδικευμένες μεθόδους που χρησιμοποιεί
 • Στην έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση που εξασφαλίζει
 • Στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή της

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες μας είναι οι παρακάτω:

 • Αξιοποίηση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού των οργανισμών και επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001: 2015
 • Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001 : 2018
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 : 2015
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Επιθεώρησης – EMAS (Environmental Management Auditing Systems)
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013
 • Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301
 • Σύστημα κατά της Δωροδοκίας ISO 37001
 • Σύστημα Διαχείρισης Αρχείων ISO 30301
 • Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000 : 2018
 • Οικονομικές μελέτες – Μελέτες Σκοπιμότητας.
 • Ένταξη επιχειρήσεων και οργανισμών σε Προγράμματα και Σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο – Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Η επιβίωση των επιχειρήσεων και οργανισμών εξαρτάται, κυρίως, από τη σωστή ποιότητα των παραγομένων προϊόντων ή παρεχομένων υπηρεσιών και την τιμή πώλησης τους.

Η σωστή εκμετάλλευση των πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών, ανθρωπίνων και υλικών και η αύξηση της παραγωγικότητας, συνιστούν τους σπουδαιότερους παράγοντες για την καλύτερη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual