Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικος Προσανατολισμος Η εταιρεία μας Kriton Consultants προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού. Γιατι ειναι σημαντικος ο Επαγγελματικος Προσανατολισμος; Η […]

epagkelmatikos-prosanatolismos.jpg
Συμβουλευτικες Υπηρεσιες

Επαγγελματικος Προσανατολισμος

Η εταιρεία μας Kriton Consultants προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Γιατι ειναι σημαντικος ο Επαγγελματικος Προσανατολισμος;

Η επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ένα τυχαίο γεγονός.

Στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεται σαν τυχαίο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη λειτουργικότητα του ατόμου σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Κάθε άτομο διαμορφώνεται σε συγκεκριμένο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον με αποτέλεσμα οι τελικές επιλογές του να επηρεάζονται από ανάγκες οι οποίες επιβάλλονται (συνειδητά ή ασυνείδητα) από τα εν λόγω πλαίσια.

Είναι λοιπόν σημαντικό το άτομο να ανακαλύψει και να ιεραρχήσει τις ανάγκες του, ανεξάρτητα από τις όποιες εξωγενείς επιρροές προκειμένου να κάνει μια όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη επαγγελματική επιλογή.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, αποσκοπεί στη διερεύνηση της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων του κάθε ατόμου προκειμένου να το καταστήσει ικανό να τα αξιοποιήσει μέσα σε ένα δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον.

Στόχος είναι, μετά την αξιολόγηση του δυναμικού του ατόμου, η επισήμανση των προδιαγραφών των διαθέσιμων επαγγελμάτων ώστε να οδηγηθεί το άτομο στην καλύτερη δυνατή επιλογή επαγγέλματος.

Η επιτυχημένη δραστηριοποίηση του ατόμου σ’ έναν επαγγελματικό χώρο που πραγματικά του ταιριάζει είναι αυτή που διαμορφώνει ανθρώπους με αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης και κοινωνικής επιτυχίας.

Προγραμμα Επαγγελματικου Προσανατολισμου

Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού υλοποιείται σε 2 έως 4 συναντήσεις, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα χρόνου του  ενδιαφερόμενου, που συνολικά  διαρκούν  περίπου 7 ώρες.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

1. Γνωριμία με το Πρόγραμμα & Προσωπική Συνέντευξη

Ο Σύμβουλος στην αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και τη λειτουργία του προγράμματος, καθώς και την ξεχωριστή σημασία κάθε επιμέρους εξέτασης. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια μιας μεστής προσωπικής συζήτησης, ο Σύμβουλος διερευνά μαζί με τον ενδιαφερόμενο τις ιδέες και τις απόψεις του.

2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων & τεστ

Η συμπλήρωση τεστ και ερωτηματολογίων αποσκοπεί στην αναλυτική αποτύπωση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ατόμου, που καθορίζουν κατά πόσο ταιριάζει για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

Στο πρώτο μέρος χορηγούνται εισαγωγικά ερωτηματολόγια, τα οποία αποσκοπούν στη συγκέντρωση των στοιχείων από το ‘ιστορικό’ του ατόμου και τις γενικότερες βλέψεις, προτιμήσεις, τις αξίες και τα κίνητρά του. Ακολουθεί η συμπλήρωση του διάσημου τεστ προσωπικότητας16PFTM.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την συμπλήρωση των σταθμισμένων τεστ ικανοτήτων Comprehensive Ability BatteryTM. Πρόκειται για χρονομετρημένα τεστ, τα οποία διαρκούν 2½ ώρες.

Το τρίτο μέρος αφορά στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ενδιαφερόντων Vocational Interests SurveTM. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτού διαρκεί περίπου 45 λεπτά.

3.  Αξιολόγηση-Επεξεργασία ευρημάτων

Η διαδικασία αυτή γίνεται από το Σύμβουλο. Ο Σύμβουλος επεξεργάζεται τα δεδομένα που προέκυψαν από τα τεστ, τα ερωτηματολόγια και από την προσωπική συνέντευξη. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από όλη την προηγούμενη διαδικασία, συντάσσεται μια Αναλυτική Έκθεση των προσωπικών χαρακτηριστικών του νέου. Η Έκθεση αυτή αποτελεί ένα λεπτομερή οδηγό για την καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και τον εντοπισμό της κατεύθυνσης σπουδών και του επαγγελματικού χώρου που του ταιριάζουν.

4. Καταληκτική Συνάντηση: Παράδοση Αναλυτικής Έκθεσης αποτελεσμάτων & Συζήτηση – Πληροφόρηση

Το παιδί και οι γονείς, (αν το παιδί είναι κάτω των 18 ετών), έχουν μια προσωπική συνεδρία με τον Σύμβουλο, όπου συζητιούνται σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τα προηγούμενα στάδια του Προγράμματος. Ο Σύμβουλος αναλύει και εξηγεί τα αποτελέσματα που προέκυψαν και παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, στις ικανότητες, στις αξίες και στα ενδιαφέροντα του ατόμου. Επιπλέον, τους παραδίδει και την προσωπική Αναλυτική Έκθεση Αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Η συζήτηση καταλήγει στις επαγγελματικές προτιμήσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό όλων των δεδομένων και στη συνέχεια ο Σύμβουλος προσφέρει πληροφόρηση για τα προτεινόμενα επαγγέλματα και σχολές, καθώς και τις προοπτικές της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

© 2020 Kriton Consultants. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual