Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των στελεχών μιας επιχείρησης είναι προϋπόθεση για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων […]

default.jpg

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των στελεχών μιας επιχείρησης είναι προϋπόθεση για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της στις όλο και πιο ανταγωνιστικές συνθήκες των αγορών. Η εταιρεία μας προτείνει εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των λειτουργιών της σύγχρονης επιχείρησης.

Οι συνεργάτες μας εισηγητές είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες σύμβουλοι επιχειρήσεων, με σημαντικές εμπειρίες σε ανώτατες θέσεις επιχειρήσεων και οργανισμών. Στα σεμινάρια αυτά παρέχονται παράλληλα με τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις και τα πρακτικά εργαλεία εφαρμογής τους.

Ο Συμβουλευτικός μας Οίκος προωθεί το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό έντυπο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (πατήστε ΕΔΩ)

Μέσα στα πλαίσια αυτά, προσφέρουμε προγράμματα κατάρτισης για τους υπαλλήλους που θέλουν να πιστοποιήσουν τα Επαγγελματικά τους Προσόντα, στις παρακάτω Λειτουργίες και Επίπεδα.

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Επίπεδα 1, 2 και 3
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Επίπεδο 2
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Επίπεδα 1, 2 και 3
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ Επίπεδο 3

Τα προγράμματα κατάρτισης υποβάλλονται και εγκρίνονται για επιχορήγηση στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων

Για τον Εργοδότη, η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις έχει ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό. Με τα Επαγγελματικά Προσόντα επιβεβαιώνονται, πιστοποιούνται και αξιοποιούνται πλήρως οι γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας. Επίσης διευκολύνεται η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης του κατάλληλου προσωπικού και αποτελεί αντικειμενικό μέτρο για αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του.

Για τον Εργαζόμενο, η πιστοποίηση των Επαγγελματικών Προσόντων αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες του επαγγέλματος σε συγκεκριμένο επίπεδο και εξασφαλίζει αναγνώριση και αναβάθμιση του κύρους του. Επίσης, η πιστοποίηση βελτιώνει την απόδοση και τις προοπτικές ανέλιξης, αυξάνει τις δυνατότητες/ ευκαιρίες κατάρτισης και διευκολύνει την κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ


© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual