Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (Covid-19) στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς

Συμβουλευτικες Υπηρεσιες για την αντιμετωπιση του Κορωνοϊου (Covid-19) στις επιχειρησεις και στους οργανισμους Η εταιρεία μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις […]

default.jpg
Συμβουλευτικες Υπηρεσιες

Συμβουλευτικες Υπηρεσιες για την αντιμετωπιση του Κορωνοϊου (Covid-19) στις επιχειρησεις και στους οργανισμους

Η εταιρεία μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν Διαδικασίες για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού Covid-19. Σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αρμόδιων Αρχών της Κύπρου θα πρέπει οι επιχειρήσεις (όλων των ειδών πχ εργοτάξια, εργοστάσια) καθώς και οι οργανισμοί να εφαρμόζουν Διαδικασίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (Covid-19).

Σκοπός των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών είναι η δημιουργία Διαδικασιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (Covid- 19). Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Σχεδιασμό και έλεγχο της Εφαρμογής των Διαδικασιών για την Αντιμετώπιση του Covid-19.
  • Σχεδιασμό Οδηγιών και Σχεδιασμό Ενημερωτικού Υλικού
  • Εκπαίδευση του Προσωπικού στις νέες Διαδικασίες
  • Διενέργεια Εσωτερικής Επιθεώρησης
  • Εντοπισμός Αδυναμιών και καταγραφή μέτρων για την επίλυση τους

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

© 2020 Kriton Consultants. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual