Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Αρχείων ISO 30301:2011

    Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Αρχείων ISO 30301:2011 (Information and documentation – Management systems for records ) Η εταιρεία μας […]

default.jpg

 

 

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Αρχείων ISO 30301:2011

(Information and documentation – Management systems for records )

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες για την εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης Αρχείων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 30301:2011.

Το πρότυπο ISO 30301: 2011 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένα σύστημα διαχείρισης αρχείων  προκειμένου να υποστηρίζει έναν οργανισμό στην επίτευξη της εντολής, της αποστολής, της στρατηγικής και των στόχων του. Απευθύνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας πολιτικής και στόχων για τα αρχεία και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μετρήσεις και την παρακολούθηση των επιδόσεων.

 

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual