Εφαρμογή Συστήματος FSSC 22000

  Εφαρμογή Συστήματος FSSC 22000 Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες για την εφαρμογή του  FSSC 22000. Το FSSC 22000 είναι […]

default.jpg

 

Εφαρμογή Συστήματος FSSC 22000

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες για την εφαρμογή του  FSSC 22000.

Το FSSC 22000 είναι ένα πλήρες σύστημα πιστοποίησης για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, τα οποία συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 22000. Απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς τροφίμων, παραγωγούς υλικών συσκευασίας τροφίμων, παραγωγούς συστατικών τροφίμων.

Το πρότυπο FSSC 22000 αποτελεί μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας τροφίμων, κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων. Eίναι ένα πλήρες σχήμα πιστοποίησης το οποιο στηρίζεται στο ISO 22000, το παγκόσμιο πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων, συνδυάζεται όμως παράλληλα με την εκάστοτε τεχνική προδιαγραφή για τα PRPs (Pre-requisite Programs), δηλαδή για τα Προαπαιτούμενα Προγράμματα  αλλά και με επιπλέον απαιτήσεις της Παγκόσμιας Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual