Σύστημα Κατά της Δωροδοκίας (Anti-bribery Management Systems) ISO 37001:2016

  Σύστημα Κατά της Δωροδοκίας ISO 37001:2016 Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες για την εφαρμογή του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας […]

default.jpg

 

Σύστημα Κατά της Δωροδοκίας ISO 37001:2016

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες για την εφαρμογή του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016 Anti-bribery Management Systems.

Το σύστημα κατά της Δωροδοκίας μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους τύπους επιχειρήσεων.  Μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο τομέατον ιδιωτικό τομέα ή μη κερδοσκοπικό τομέα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν πιστοποίηση από οργανισμό πιστοποίησης για το σύστημα κατά της Δωροδοκίας.

Η εφαρμογή του προτύπου κατά της Δωροδοκίας ISO 37001 εξασφαλίζει πως η επιχείρηση σας εφαρμόζει διαδικασίες που προλαμβάνουν ή/και αντιμετωπίζουν περιστατικά/φαινόμενα δωροδοκίας. Επίσης μέσα από την εφαρμογή του προτύπου κατά της Δωροδοκίας μπορούν να αποτραπούν θέματα απάτης, αθέμιτου ανταγωνισμού, ξέπλυμα χρήματος κ.α.

Δωροδοκία μπορεί να εκδηλωθεί:

  • Από την επιχείρηση
  • Από/προς το προσωπικό της επιχείρησης
  • Από/προς τους συνεργάτες της επιχείρησης

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του.

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual