Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301

  Συστημα Διαχειρισης Επιχειρησιακης Συνεχειας ISO 22301 Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες για την εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας […]

sustimata-peribalontikis-diaxeirisis-kai-epithewrisis.jpg

 

Συστημα Διαχειρισης Επιχειρησιακης Συνεχειας ISO 22301

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες για την εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301. Το σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο μπορεί να εφαρμόσει οποιοσδήποτε οργανισμός ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση ετοιμότητας.

Το σύστημα αυτό εμπεριέχει Πρακτικές, Διαδικασίες και Εργαλεία τα οποία θα εφαρμόσει ο Οργανισμός θα εμφανιστεί οποιαδήποτε κατάσταση κρίσης ή/και καταστροφής. Η εφαρμογή του συστήματος ISO 22301 θα περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό οποιαδήποτε απώλεια. Παρέχει την υποδομή στην οποία βασίζονται οι λειτουργίες του οργανισμού ως προς την ανθεκτικότητά τους σε ενδεχόμενες απειλές, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual