Αξιοποίηση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιοποιηση και Αναπτυξη του Ανθρωπινου Δυναμικου των Οργανισμων και Επιχειρησεων Εκπονείται μελέτη για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού […]

axiopoiisi-kai-anaptuxi-AD.jpg

Αξιοποιηση και Αναπτυξη του Ανθρωπινου Δυναμικου των Οργανισμων και Επιχειρησεων

Εκπονείται μελέτη για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων και οργανισμών. Γίνεται η σχεδίαση οργανογράμματος σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί οργάνωσης των επιχειρήσεων και προσαρμοσμένου προς το αντικείμενο, το μέγεθος και τις άλλες ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.

Εφαρμόζονται τα παρακάτω συστήματα για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού :

  • Σύστημα επιλογής, πρόσληψης και ένταξης νέου υπαλλήλου
  • Συστήματα  βελτίωσης της  επικοινωνίας
  • Συστήματα υποκίνησης  των υπαλλήλων
  • Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων
  • Σύστημα Εντοπισμού Αναγκών Κατάρτισης
  • Σύστημα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Προσωπικού
  • Συστήματα Αμοιβών

Γίνονται οι περιγραφές των θέσεων εργασίας (καθήκοντα και αρμοδιότητες) με σαφήνεια, λεπτομέρεια και προσοχή, ώστε η επιχείρηση να μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό της, χωρίς να δημιουργούνται προστριβές με τους εργαζομένους. Γίνεται ο καθορισμός των ικανοτήτων και των ατομικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για να είναι επιτυχημένη η άσκηση των καθηκόντων μιας θέσης.

Χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία για να αξιολογηθούν οι ικανότητες των ατόμων, η προσωπικότητα τους, τα ενδιαφέροντα τους και οι παράγοντες που τα υποκινούν.

Εντοπίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και σχεδιάζονται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι αναγκαία για την αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

Προγραμματίζονται, σχεδιάζονται και προσδιορίζονται οι απαιτήσεις του ανθρώπινου δυναμικού.

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual