Συμβουλευτικες Υπηρεσιες

Πιστοποίηση Στελέχου της Εταιρείας μας σαν Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσουμε τους πελάτες μας ότι ο Γενικός Διευθυντής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων της εταρείας μας Ανδρέας Λοϊζίδης  έχει Πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σαν Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Το επαγγελματικό πεδίο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης διαλαμβάνει τους τομείς εργασίας που αφορούν στη διάγνωση αναγκών κατάρισης καθώς και στο σχεδιασμό, σστην υλοποίηση και στην αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης.

Ο κύριος Ανδρέας Λοϊζίδης σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στην συνέχεια έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε θέματα ανάπτυξης χώρου. Επίσης έχει πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών. Έχει πολύχρονη εργασιακή πείρα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, παρέχοντας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001, στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, στο Σύστημα για την Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία OHSAS 18001, στο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22001, στο Σύστημα για την Ασφάλεια Πληροφοριών ISO 27001,  στο Σύστημα. Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301, στο Σύστημα. Διαχείρισης των Αρχείων  ISO 30301 κ.λ.π. Έχει φέρει σε πέρας με επιτυχία πολλές Τεχνοοικονομικές μελέτες και έχει εντάξει αρκετές επιχειρήσεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Του παραχωρήθηκε έγκριση από τον Αρχιεπιθεωρητή του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και προσφοράς των υπηρεσιών αυτών σε εργοδότες ή αυτοεργοδοτούμενα άτομα (ΕΞΥΠΠ). Είναι καθηγητής στα ΜΙΕΕΚ. Είναι πιστοποιημένος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σαν Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ). Έχει πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στις επιχειρήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν την Οργάνωση και Ανάπτυξη των επιχειρήσεων

© 2020 Kriton Consultants. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual