Συμβουλευτικες Υπηρεσιες

Ενημερωθείτε και Προετοιμαστείτε για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ενημερωθείτε και Προετοιμαστείτε για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς μας πελάτες για τα επερχόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εγχώριο επίπεδο. Για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου και κυρίως για θέματα των επιχορηγήσεων αναμένεται να ανοίξουν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω προγράμματα :

  • Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα
  • Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης
  • Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας  Επιχειρηματικότητας
  • Σχέδιο χορηγιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον Αγροτουρισμό
  • Μέτρο 1.6 – Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
  • Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας – Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Διεργασιών
  • Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις»

 Η εταιρεία μας με την πείρα των στελεχών και των συνεργατών της και τη γνώση των λειτουργιών και διαδικασιών για τα ταμεία και τα σχέδια χορηγιών, αναλαμβάνει την ένταξη επιχειρήσεων και οργανισμών σε προγράμματα και σχέδια τόσον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον και εγχώρια. Η κατάλληλη προετοιμασία των επιχειρήσεων, πριν ακόμη ανοίξει κάποιο πρόγραμμα, επιβάλλεται για την επιτυχία της αίτησης για επιχορήγηση. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε για την επιτυχή συμμετοχή σας στα προγράμματα.

 Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 25730663 ή με Fax στο 25730692 ή με email στο 
kritonconsultants@cytanet.com.cy

© 2020 Kriton Consultants. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual