Συμβουλευτικες Υπηρεσιες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΑΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΚ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσουμε τους πελάτες μας ότι η εταιρεία μας έχει Πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Ορισμός ΚΕΚ

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ονομάζονται οι φορείς που διαθέτουν την ικανότητα, τους πόρους και τη διοικητική υποδομή για παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Στα ΚΕΚ περιλαμβάνονται τόσο Ιδρύματα/Οργανισμοί Κατάρτισης όσο και Εκπαιδευτικά Κέντρα Επιχειρήσεων.

123123

© 2020 Kriton Consultants. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual