Η εταιρεία μας εφάρμοσε με επιτυχία το νέο Σύστημα ISO 27701:2019 (Privacy information management system)

Συστημα ISO 27701:2019 (Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management)

Η εταιρεία μας έχει εφαρμόσει με επιτυχία σε πελάτη μας το νέο πρότυπο ISO 27701:2019 που αφορά την Διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων και τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR). Το πρότυπο αποτελεί επέκταση του συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO/IEC 27001), προσθέτοντας διαδικασίες και μέτρα για την διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων. Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης στηριζόμενο στο ISO/IEC 27701 αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο συμμόρφωσης με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών Δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και την πιστοποίηση στο εν λόγω προτύπο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ΕΔΩ.

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual