Σχεδια Χορηγιων – Επιχορηγησεις

ενταξη επιχειρησεων και οργανισμων σε Προγραμματα και Σχεδια τοσο εγχωρια οσον και της Ευρωπαϊκης ενωσης Η εταιρεία μας με την […]

sxedia-eurwpaikis-enwsis.jpg

ενταξη επιχειρησεων και οργανισμων σε Προγραμματα και Σχεδια τοσο εγχωρια οσον και της Ευρωπαϊκης ενωσης

Η εταιρεία μας με την πείρα των στελεχών και των συνεργατών της και τη γνώση των λειτουργιών και διαδικασιών για τα ταμεία και τα σχέδια χορηγιών, αναλαμβάνει την ένταξη επιχειρήσεων και οργανισμών σε προγράμματα και σχέδια τόσον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον και εγχώρια.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχονται για την ένταξη επιχειρήσεων και οργανισμών σε προγράμματα και σχέδια χορηγιών περιλαμβάνουν την συμπλήρωση και παρακολούθηση των αιτήσεων καθώς και τις τεχνοοικονομικές μελέτες και επιχειρησιακά σχέδια που ζητούνται σύμφωνα με τα σχέδια. Η μέχρι τώρα προσπάθεια είχε άριστα αποτελέσματα αφού εξασφαλίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ χορηγίες για τους πελάτες μας. Επίσης οι τεχνοοικονομικές μελέτες υποβλήθηκαν σε Τράπεζες όπου οι πελάτες μας εξασφάλισαν δάνεια για την υλοποίηση των παραπάνω επενδύσεων.

Τα  σχέδια  και  προγράμματα  στα οποία  εντάξαμε  με επιτυχία  πελάτες  μας  είναι :

 • Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα
 • Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης
 • Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 • Σχέδιο χορηγιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον Αγροτουρισμό
 • Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις
 • Σχέδιο μετακίνησης μικρών επιχειρήσεων σε εγκεκριμένες περιοχές
 • Σχέδιο για την εισαγωγή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης – EMAS
 • Μέτρο 1.6 – Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών De Minimis για το Σύστημα HACCP για Τρόφιμα και Ποτά
 • Σχέδιο Ενίσχυσης των Υποδομών και Συστημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Επίσης η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και οργανισμούς να επωφεληθούν από τα διάφορα σχέδια που υπάρχουν στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων όπως:

 • Διεξαγωγή μελέτης σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης σας.
 • Ενίσχυση της υποδομής κατάρτισης της επιχείρησής σας
 • Κατάρτιση προσωπικού μέσα στην επιχείρησή σας

Συμμετοχή εργοδοτουμένων σας σε προγράμματα που εφαρμόζονται από ιδρύματα κατάρτισης ή οργανισμούς

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual