Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000 : 2018

Συστηματα Διαχειρισης της Ασφαλειας Τροφιμων ISO 22000 : 2018  Το Διεθνές πρότυπο ISO 22000 : 2018 προδιαγράφει τις απαιτήσεις, ώστε ο […]

ISO-22000-2005.jpg

Συστηματα Διαχειρισης της Ασφαλειας Τροφιμων ISO 22000 : 2018

 Το Διεθνές πρότυπο ISO 22000 : 2018 προδιαγράφει τις απαιτήσεις, ώστε ο οργανισμός:

  • να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να λειτουργεί, να συντηρεί και να επικαιροποιεί ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, με σκοπό την παροχή προϊόντων, που σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, είναι ασφαλή για τον καταναλωτή
  • να καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων
  • να αξιολογεί τις απαιτήσεις των πελατών και να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις πελατών που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση του πελάτη
  • να γνωστοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων στους προμηθευτές, στους πελάτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη
  • να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η δεδηλωμένη πολιτική ασφάλειας τροφίμων
  • να καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τη δεδηλωμένη πολιτική του για την ασφάλεια τροφίμων στα ενδιαφερόμενα μέρη και

Επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται στους θεσπιζόμενους κανόνες είναι :
1.       
Επιχειρήσεις και φορείς πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων
2.       
Βιομηχανίες παραγωγής, μεταποίησης ή συσκευασίας τροφίμων
3.       
Βιομηχανίες παραγωγής υλικών συσκευασίας τροφίμων
4.       
Εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης τροφίμων
5.       
Εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων
6.       
Μέσα και επιχειρήσεις μεταφοράς τροφίμων
7.       
Επιχειρήσεις αποθήκευσης τροφίμων

Η KRITON Consultants Ltd με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει μπορεί να αναλάβει:

  •  Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος σε όλες τις βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, καταστήματα πώλησης τροφίμων, “super market”, εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και χώρους μαζικής εστίασης.
  •  Εκπαίδευση του προσωπικού στην υγιεινή και την ποιότητα των τροφίμων καθώς και στις συνθήκες διατήρησης τους, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της επιστήμης.

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual