Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 : 2015

Συστηματα Περιβαλλοντικης Διαχειρισης ISO 14001 : 2015 Η προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνεται πλέον σήμερα στις συνιστώσες ποιότητας, τόσο των προϊόντων, […]

ISO-14001-2004.jpg

Συστηματα Περιβαλλοντικης Διαχειρισης ISO 14001 : 2015

Η προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνεται πλέον σήμερα στις συνιστώσες ποιότητας, τόσο των προϊόντων, όσο και των υπηρεσιών. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, εθνικό και Ευρωπαϊκό, γίνεται όλο και αυστηρότερο.

 Τι είναι το ISO 14001;

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).  Το ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός ΣΠΔ έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να καταφέρει να μειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση.

Το ISO 14001 έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε  μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της και σε ποιον κλάδο ανήκει. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων (π.χ. νερό κτλ), χειρισμός και διάθεση των απορριμμάτων, και κατανάλωση ενέργειας

 Οφέλη από την εφαρμογή του

Η διαπίστευση με ISO 14001 μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Εξασφάλιση και εύκολη συμμόρφωση με την παρούσα και μελλοντική νομοθεσία
  • Πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό καθώς οι μεγάλοι προμηθευτές ή οι πελάτες  απαιτούν την περιβαλλοντική πιστοποίηση όλο και περισσότερο έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχουν οι ίδιοι.
  • Βελτίωση της φήμης της εταιρείας. Η εφαρμογή του προτύπου και η πιστοποίηση της εταιρείας σας παρέχει εμπιστοσύνη στους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους φορείς, πελάτες και εργαζομένους, γεγονός που αναμφίβολα βελτιώνει πολύ την εικόνα της επιχείρησης. Η βελτιωμένη εικόνα της επιχείρησης μπορεί να ανοίξει νέες αγορές και να αυξήσει τις πωλήσεις.
  • Οικονομικά Κέρδη από την βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών και την μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης από την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας.

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual