ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(ΚΕΚ) ΓΙΑ Επιχειρησεις και Οργανισμους – Υπηρεσιες Εκπαιδευσης Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των στελεχών μιας επιχείρησης […]

upiresia-ekpaideusis.jpg

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(ΚΕΚ) ΓΙΑ Επιχειρησεις και Οργανισμους – Υπηρεσιες Εκπαιδευσης

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των στελεχών μιας επιχείρησης είναι προϋπόθεση για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της στις όλο και πιο ανταγωνιστικές συνθήκες των αγορών. Η εταιρεία μας προτείνει εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των λειτουργιών της σύγχρονης επιχείρησης.

Οι συνεργάτες μας εισηγητές είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες σύμβουλοι επιχειρήσεων, με σημαντικές εμπειρίες σε ανώτατες θέσεις επιχειρήσεων και οργανισμών. Στα σεμινάρια αυτά παρέχονται παράλληλα με τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις και τα πρακτικά εργαλεία εφαρμογής τους.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας γίνεται από επιστήμονες που είναι ειδικευμένοι στις τεχνικές παρουσιάσεων και στην παροχή εκπαιδευτικού έργου υψηλού επιπέδου με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ανάλογα με τη σύνθεση του ακροατηρίου, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τον διαθέσιμο χρόνο και το αντικείμενο διδασκαλίας, χρησιμοποιούνται συνδυασμοί παιδαγωγικών προσεγγίσεων για καλύτερη εμπέδωση της ύλης. Οι συνδυασμοί προσεγγίσεων μπορεί να είναι: Εισηγήσεις, ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής, μελέτες περιπτώσεων με πραγματικά δεδομένα, ανταλλαγές εμπειριών και απόψεων, επιδείξεις παίξιμο ρόλων.

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες.

  • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών μιας επιχείρησης
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Εκπαίδευση μέσα στην επιχείρηση (ενδοεπιχειρησιακή)
  • Σεμινάρια Πολυεπιχειρησιακά
  • Συντονισμός και παρακολούθηση επιδοτουμένων προγραμμάτων
  • Αξιολόγηση έλεγχος αποτελεσμάτων του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος

Προγράμματα κατάρτισης, μεταξύ άλλων, που προσφέρονται

*Οργάνωση και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
*Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της  Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 : 2015
*Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 : 2015
*Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001 : 2015
*Επιθεώρηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001 : 2015
*Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001
*Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001:2013
*Αξιοποίηση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού
*Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
*Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού
*Αξιολόγηση Απόδοσης του προσωπικού
*Υποκίνηση Προσωπικού
*Ανάπτυξη Επικοινωνίας στον χώρο εργασίας
*Κατάρτιση Εκπαιδευτών
*Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων
*Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
*Εκτίμηση κινδύνου στον χώρο εργασίας
*Διοίκηση και Εποπτεία Προσωπικού
*Ανάπτυξη Πωλήσεων της επιχείρησης
*Μείωση Κόστους στην επιχείρηση
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual