Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS – Κανονισμός ΕΚ/1221/2009)

Κοινοτικο συστημα οικολογικησ διαχειρισης και ελεγχου ECO-MANAGMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009) Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1221/2009 αναφέρεται στην εκούσια […]

sustimata-peribalontikis-diaxeirisis-kai-epithewrisis.jpg

Κοινοτικο συστημα οικολογικησ διαχειρισης και ελεγχου

ECO-MANAGMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009)

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1221/2009 αναφέρεται στην εκούσια συμμετοχή οργανισμών στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS).

Σκοπός του EMAS είναι να προωθήσει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οργανισμών με:

  • Την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ)
  • Τη συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων των ΣΠΔ
  • Την ενημέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οργανισμών
  • Τον ανοικτό διάλογο με κοινό και ενδιαφερομένους
  • Την εκπαίδευση και ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στους οργανισμούς

 Οφέλη από την εφαρμογή του

Η διαπίστευση στο EMAS μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Εξασφάλιση και εύκολη συμμόρφωση με την παρούσα και μελλοντική νομοθεσία
  • Πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό καθώς οι μεγάλοι προμηθευτές ή οι πελάτες  απαιτούν την περιβαλλοντική πιστοποίηση όλο και περισσότερο έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχουν οι ίδιοι.
  • Βελτίωση της φήμης της εταιρείας. Η εφαρμογή του EMAS και η πιστοποίηση της εταιρείας σας παρέχει εμπιστοσύνη στους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους φορείς, πελάτες και εργαζομένους, γεγονός που αναμφίβολα βελτιώνει πολύ την εικόνα της επιχείρησης. Η βελτιωμένη εικόνα της επιχείρησης μπορεί να ανοίξει νέες αγορές και να αυξήσει τις πωλήσεις.

Οικονομικά Κέρδη από την βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών και την μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης από την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας.

© 2024 Kriton Consultants Ltd. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual